Accountancy & advies

Samenstellen
Wij zijn u graag van dienst bij het verzorgen van uw jaarlijkse administratieve verplichtingen. Hiertoe stellen wij de jaarrekening samen en verzorgen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Voor B.V’s zorgen wij voor het opstellen van de publicatiestukken en voorbeeldnotulen voor de algemene vergadering van aandeelhouders om aan de juridische verplichtingen te voldoen. Onze ervaring en kennis zorgen ervoor dat de jaarrekening niet alleen aan de wet- en regelgeving voldoet, maar ook voldoende inzicht geeft voor u en uw financiers. Met behulp van de jaarrekening bespreken wij met u de gang van zaken binnen uw onderneming en zijn wij uw sparringpartner bij de keuzes die u als ondernemer maakt. De jaarrekening vormt ook een prima uitgangspunt om bijvoorbeeld met behulp van een prognose vooruit te kijken naar de komende jaren.

Uw belang staat voorop. Daarom zullen wij, als het kan, het niet nalaten om ons pro-actief en slagvaardig op te stellen.

Administratieve dienstverlening
Het verwerken van uw financiële administratie kunt u aan ons uitbesteden. Voor de verwerking van uw financiële administratie maken wij gebruik van de online software van Exact. Deze software geeft u ondermeer de mogelijkheid om via het internet op uw eigen computer thuis of op kantoor op elk moment inzicht te krijgen in uw administratie en dus de financiële¬†staat van uw onderneming. In het verlengde daarvan dienen wij ook de aangifte omzetbelasting elektronisch in bij de Belastingdienst. Zonodig richten wij uw financiële administratie in, zodat deze efficiënt én effectief kan worden gebruikt, afhankelijk van het door u gewenste inzicht en de wettelijke verplichtingen.

Wij begeleiden ook administrateurs en ondernemers die de financiële administratie zelf verwerken. Door periodieke tussentijdse beoordeling van de financiële administratie, al dan niet met behulp van een online boekhoudpakket, staan wij u graag tussentijds bij. Indien gewenst rapporteren wij u tussentijds in uitgebreidere vorm, zodat deze informatie als managementinformatie gebruikt kan worden. U kunt dan beter gefundeerd beslissingen nemen voor uw onderneming.

Bedrijfsadvisering
Bij bedrijfsadvisering kunt u ondermeer denken aan het opstellen van begrotingen en het bijstaan bij financieringsaanvragen. Met een begroting kunt u uw onderneming beter toekomstgericht sturen. Wij stellen deze in overleg met u op en/of beoordelen deze voor u, al dan niet ten behoeve van een financieringsaanvraag. Wij zijn de specialist die uw situatie bij uitstek kent en u die u daarom optimaal kan adviseren. Indien gewenst staan wij u bij, bij de (bespreking van de) financieringsaanvraag. Daarnaast kunnen wij u adviseren over gewenste financieringsvormen, omdat wij op de hoogte zijn van uw mogelijkheden.

Ook de (fiscale) advisering omtrent de keuze van de rechtsvorm en de bedrijfsopvolging behoort tot ons dienstenpakket. In voorkomende gevallen kunnen wij u doorverwijzen of bijstaan in uw contacten met partijen als subsidieadviseurs, banken, notarissen, juristen, advocaten, verzekeraars en gespecialiseerde fiscalisten (bijvoorbeeld voor internationale activiteiten).

Fiscale advisering
Door onze kennis van de fiscale wetgeving, adviseren wij u graag om belasting te besparen en/of uit te stellen, zodat u meer geld overhoudt om te ondernemen. Door ons uitgebreide relatie-netwerk zijn wij in staat om u in uiteenlopende zaken bij te staan en uw zakelijke en privé positie goed op elkaar af te stemmen.

Al met al willen wij u ontzorgen. U moet meer tijd overhouden voor het ondernemen. Wij staan u graag bij als sparringpartner.

 
     
 
info@massaaraccountants.nl T (015) 310 00 80